TO BUILD FOR THE SEA
SEAS Strengths:
- High added value
- Competitive Prices
- European Standards.

Bàn giao hai tàu WFSV cho công ty MPI

PIRIOU đã bàn giao hai chiếc tàu WFSV 19m cho công ty MPI, thuộc tập đoàn VROON vào ngày 20/02/2014.

'MPI NAPOLEON’ và ‘MPI SNOWBALL’ tham gia vào đội ngũ tàu của MPI để phục vụ cho Biển Bắc và Biển Baltic.

 

CÔNG TY TNHH MTV PIRIOU VIỆT NAM
PIRIOU VIET NAM
Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, VIỆT NAM
info@piriou.vn
ĐT: +84 (0) 72 363 52 90
Fax: +84 (0) 72 363 52 94

© SEAS 2011 - DESIGNED BY