TO BUILD FOR THE SEA
SEAS Strengths:
- High added value
- Competitive Prices
- European Standards.

SOUTH EAST ASIA SHIPYARD / SEAS

TRỤ SỞ CHÍNH / XƯỞNG ĐÓNG TÀU
Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, VIỆT NAM
ĐT: +84 (0) 72 363 52 90
Fax: +84 (0) 72 363 52 94

info@piriou.vn

  Bộ Phận Mua Hàng
Shipyard/Nhà máy X51, 1042 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh, VIỆT NAM
ĐT: +84 (0) 8 37 77 05 97
Fax. +84 (0) 8 37 77 05 70
purchase@piriou.vn

Phòng Tuyển dụng
Nguyễn Lâm Mai Thảo
Phụ trách Nhân sự
Shipyard/Nhà máy X51, 1042 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh, VIỆT NAM
ĐT: +84 (0) 72 363 52 90
      +84 (0) 8 37 77 05 97
recruitment@piriou.vn

  GROUP PIRIOU HEADQUARTERS
ZI du Moros
BP 521
29185 CONCARNEAU CEDEX
Tel. +33 (0)2 98 97 09 48
Fax. +33 (0)2 98 97 20 36
piriou@piriou.fr
www.piriou.com

 

FRANCE
NIGERIA
POLOGNE
VIETNAM
SINGAPORE

CÔNG TY TNHH MTV PIRIOU VIỆT NAM
PIRIOU VIET NAM
Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, VIỆT NAM
info@piriou.vn
ĐT: +84 (0) 72 363 52 90
Fax: +84 (0) 72 363 52 94

© SEAS 2011 - DESIGNED BY